REGELVERK

 

REGELVERK

Kressner & Partners står under Finansinspektionens tillsyn och granskas löpande i enlighet med gällande regelverk. Som kund kan du därför känna dig förvissad om att dina affärer hos oss alltid sköts på ett korrekt sätt. Kressner & Partners är MiFID II och IDD anpassat (stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning) och anknutet ombud till värdepappersbolaget Garantum Fondkommission AB vilket ger oss utökade möjligheter att tillgodose kundernas behov på bästa sätt. Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm. Tel: +46 8 522 387 80. Kressner & Partners ingår i flera branschorganisationer och samtliga rådgivare innehar licens och ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkring är tecknad hos AIG för investeringsrådgivning avseende fondandelar, fondandels- och försäkringsförmedling.

Enligt lag skall en försäkringsförmedlare ha en transparent instruktion för att på ett snabbt sätt kunna hantera klagomål från kunder. Om en kund skulle drabbas av ren förmögenhetsskada, på grund av oaktsam rådgivning, kan kunden rikta krav direkt gentemot Kressner & Partners. Om klienten anser att ersättningen från Kressner & Partners skulle vara otillräcklig kan krav på ytterligare ersättning riktas direkt mot försäkringsgivaren AIG. För rådgivning som sker under Garantum Fondkommission värdepapperstillstånd gäller deras ansvarsförsäkring. För vidare information kopiera länk och klistra in i nytt webbfönster https://www.garantum.se/om-garantum/klagomal/

 

KONTAKTA OSS
 

Kontakta oss
info@kressnerpartners.se
+46 (0)8 586 335 40

Adress
Gästrikegatan 4 SE
113 62
Stockholm

-

© 2021 Kressner & Partners AB. All Rights Reserved. Hemsida företag - Sitea.